Nieuws

Avri beleidsplan: ondergrondse containers

Afvalcontainers

De Avri presenteerde aan de gemeenteraad van Zaltbommel een aantal opties voor nieuw afvalbeleid met als motto: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Kern is dat restafval in de kernen niet meer aan huis wordt opgehaald. Vanaf 2019 zal iedereen het naar een ondergrondse container of de milieustraat moeten brengen in zakken van 60 liter of 30 liter. Huishoudens krijgen in plaats van de grijze restafvalcontainer een grote verpakkingscontainer die gratis geleegd wordt. De groene en papiercontainers blijven bestaan. Dit zijn goede ontwikkelingen die hopelijk zorgen dat de positieve trend in afvalscheiding wordt doorgezet. Er zijn echter nog wel kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen plannen. Want hoe realistisch zijn deze en hoe is de handhaving voorzien?

 

Lees verder

GroenLinks en PvdA bundelen hun krachten in de Bommelerwaard

GroenLinks en PvdA bundelen hun krachten in de Bommelerwaard en komen zo tot het beste van twee werelden. Met trots melden we dat we met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke lijst deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Samen maken we ons sterk voor een zorgzame en solidaire samenleving. Een samenleving gericht op duurzaamheid en diversiteit.

Lees verder

Riolering glastuinbouw gaat centraal

Na vijf jaar is er nu in Zaltbommel een concreet voorstel voor centrale zuivering voor afvalwater uit de glastuinbouw. Dit is heel positief, want de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat er hierdoor op vooruit. Het voorstel komt voort uit een participatietraject waarbij de gemeente Zaltbommel samen met de tuinders, LTO, gemeente Maasdriel, waterschap en provincie tot een voor alle partijen acceptabele oplossing gekomen is.

Lees verder

Stokpaardjes van stal gehaald door de coalitiepartijen

Zoals te verwachten viel is de begroting 2015 van de gemeente Maasdriel er een waarbij belangrijke bouwstenen voor een gezonde en goed opgeleide gemeente uit het bouwwerk worden bezuinigd: Bibliotheekwerk, peuterspeelzalen en de ondersteuning van vrijwilligers voor Vluchtelingenwerk.

Hieronder de Algemene Beschouwingen,  hier het amendement en hier de mogelijkheden voor een andere, volgens ons betere,  begroting

Lees verder