De gemeente Maasdriel zal de eerstkomende jaren niet gaan fuseren. Dat betekent dat het complexe werk van de gemeente de komende jaren op het bordje van onze gemeente blijft liggen. Hebben we de benodigde expertise bij raad, college en ambtenaren daarvoor in huis? Dat is in dit rapport onderzocht.

De conclusie is simpel: het antwoord is ‘er is onvoldoende bestuurskracht’. Het rapport geeft verschillende manieren om dat de komende jaren te versterken.

Op woensdagavond 25 oktober gaan raad en college met elkaar in gesprek om een beeld te vormen van de volgende stappen. En daarbij krijgen inwoners en organisaties in de gemeente ook de ruimte om hun mening te laten horen.

U vindt het rapport en de agenda voor 25 oktober via onderstaande knop. Wanneer u in wilt spreken op deze vergadering, dan meldt u dat bij de griffie: griffier@maasdriel.nl