De gemeenteraad heeft expliciet de eis uitgesproken dat binnen nieuwbouwprojecten 30% van de woningen sociale huur moet zijn. Een eis die er niet is om ontwikkelaars te pesten, maar een eis die ervoor zorgt dat er voldoende woningen zijn voor iedereen in Maasdriel. Maasdriel is immers een gemeente voor iedereen. Helaas maken ontwikkelaars vaak gebruik van de mogelijkheid om aan deze verplichting te ontkomen, door de sociale woningbouw af te kopen. Hierdoor zijn de afgelopen jaren niet 18 maar 9 sociale woningen gerealiseerd, geen 30% maar slechts 15%! Ontwikkelaars binnen Maasdriel wensen blijkbaar niet een gemeente voor iedereen te realiseren.

GroenLinks ondersteunt het voorstel van het college om de mogelijkheid tot vrijstelling van sociale woningbouw aan te scherpen dan ook van harte. Het wordt hiermee moeilijker voor ontwikkelaars om geen sociale huurwoningen te bouwen in hun projecten. Mochten ze er toch mee wegkomen, dan worden de kosten voor de ontwikkelaars daarvoor zodanig hoog dat de gemeente zelf de woningen kan laten realiseren met het geld dat we ontvangen als afkoopsom. GroenLinks hoopt op een positief effect van deze maatregel en blijft het aantal gebouwde sociale huurwoningen nauwlettend in de gaten houden.