De afgelopen weken worstelden alle partijen in de raad met dit besluit. Het is de uitwerking van een eerdere visie op het gebied. Maar de eensgezinde tegenstand vanuit het dorp vroeg aandacht. GroenLinks raadsleden spraken met inwoners van Alem, met grondstoffenwinner Dekker, met de Natuurwacht en met Provinciale Statenleden om hun standpunt te bepalen. Dat viel negatief uit: niet doorgaan nu. Voornaamste reden is de weerstand van de inwoners van Alem tegen het plan.  Daarin is de ontzanding onmisbaar. En hen is beloofd door de wethouder dat dat niet gebeurt als zij dat niet willen.

Van alle deelnemende partijen aan dit plan (Rijk, provincie, Dekker en gemeente Maasdriel) is de gemeente de enige die op kan komen voor de belangen van de inwoners. Dat heeft GroenLinks gedaan door tegen het voorstel te stemmen.

Tot onze spijt werd het voorstel met 10 stemmen tegen 8 aangenomen. Waarom er maar 18 raadsleden meededen aan de stemming en niet 20 is een ander verhaal. U kunt dat terugkijken op het raadsinformatiesysteem, agendapunt 11 via onderstaande knop.