Afdeling

GroenLinks Bommelerwaard is een kleine afdeling met circa 50 leden. Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling, het ondersteunen van de gemeenteraadsfracties in Maasdriel en Zaltbommel en het onderhouden van contacten met GroenLinks afdelingen in de regio. Het afdelingsbestuur organiseert hiervoor inspiratiebijeenkomsten, algemene ledenvergaderingen (ALV) en andere activiteiten. De bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en ledenwerving en binding.  

Bestuurslid  

Het bestuur van GroenLinks Bommelerwaard bestaat uit minimaal drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De rollen zullen in overleg met de huidige bestuursleden verdeeld worden. Een belangrijke prioriteit voor GroenLinks Bommelerwaard is het activeren van bestaande leden en het aantrekken van nieuwe leden. Onafhankelijk van je rol, zal je daar de meeste tijd en energie aan besteden.

Taken

Bestuurstaken kunnen afhankelijk van je rol verschillen, en bestaan onder andere uit 

 • Algemene bestuurswerkzaamheden,
 • Mede organiseren van activiteiten, 
 • Contact onderhouden met andere politieke partijen in de Bommelerwaard en andere GroenLinks-afdelingen
 • Contact onderhouden met de leden
 • Invullen van formele verantwoordelijkheden, afhankelijk van je rol 

De daadwerkelijke taken worden in goed overleg met de andere bestuursleden verdeeld. 

Je woont de maandelijkse bestuursvergaderingen bij en de algemene ledenvergaderingen die één - tweemaal per jaar plaatsvinden.  De werkzaamheden kosten gemiddeld één avond (of dagdeel) in de twee  weken. Met periodes is het rustiger (tijdens politiek reces in de zomer) of drukker (in verkiezingstijd).  Je zal worden ingewerkt door, en krijgt ondersteuning van de andere leden van het afdelingsbestuur en het Landelijk Bureau. Ook oud-bestuursleden zijn nog nauw betrokken en helpen je graag waar mogelijk!

Profiel 

 • Je hebt tijd, energie en enthousiasme om onze afdeling te versterken en verbreden 
 • Je beheerst de Nederlandse taal voldoende voor begrijpelijk redactiewerk 
 • Je bent assertief, gemakkelijk bereikbaar en reageert snel op berichten/appjes/telefoontjes
 • Je bent betrouwbaar en integer
 • Je neemt verantwoordelijkheid, je bent pro-actief en gericht op samenwerking
 • Je vindt het leuk om vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden te binden aan GroenLinks 
 • Je bent gericht op samenwerking met alle gelederen van de afdeling en daarbuiten
 • Je bent bereid mee te doen aan het trainingstraject voor bestuursleden van de GroenLinks Academie
 • Je draagt het GroenLinks gedachtegoed een warm hart toe en bent lid van GroenLinks of bereid dat te worden
 • Je woont in de gemeente Zaltbommel of Maasdriel of hebt een sterke band met de regio Bommelerwaard  

Ondersteuning

Wat je kunt verwachten van het landelijk bureau? 

 • Een training om het beste uit je functie te halen en een netwerk op te bouwen met collega-bestuursleden
 • Jaarlijks een landelijke netwerkbijeenkomst met inspirerende gasten en relevante workshops
 • Een online platform om met andere GroenLinksers in contact te komen en ervaringen uit te wisselen
 • Informatie, advies en online tools voor het organiseren van je afdeling 

Procedure 

We nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek en besluiten daarna of we je voordracht als bestuurslid ondersteunen. Uiteindelijk besluit de ALV over je kandidatuur. 

Interesse? 

Stuur een e-mail met een korte motivatie en cv naar bommelerwaard@groenlinks.nl. Bij vragen kun je contact opnemen met onze secretaris, Joost Halkes (bommelerwaard@groenlinks.nl, 06 22 41 05 68).