GroenLinks Bommelerwaard heeft ervoor gekozen om een kort programma te schrijven met drie thema’s die voor ons belangrijk zijn. Het zijn de thema’s waar wij wakker van liggen en waarop we de komende jaren een grote verbetering zullen moeten realiseren.

  1. Iedereen kan meedoen
  2. Klimaatbestendig is prachtig
  3. We luisteren en werken samen

Nieuw: nu ook te beluisteren!

Geen zin of geen tijd om te lezen? Beluister dan ons voorgelezen verkiezingsprogramma via onderstaande link.

Inleiding

GroenLinks wil een leefbare Bommelerwaard waarin iedereen prettig samen kan leven. Dat betekent voor ons een samenleving waarin we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Een samenleving waarin we ruimte geven en naar elkaar omkijken. Een samenleving waarin we met elkaar praten, ook als vrijheden botsen. 

Een leefbare Bommelerwaard betekent voor ons ook dat we zorgen voor onze omgeving. Dat we de handen ineen slaan om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de opgaven van deze tijd. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat we allemaal mee kunnen doen. Zodat we ook in de Bommelerwaard keuzes durven te maken om de klimaatcrisis aan te pakken.  

Drie thema's

GroenLinks Bommelerwaard heeft ervoor gekozen om een kort programma te schrijven met  drie thema’s die voor ons belangrijk zijn. Het zijn de thema’s waar wij wakker van liggen en waarop we de komende jaren een grote verbetering zullen moeten realiseren:

  1. Iedereen kan meedoen
  2. Klimaatbestendig is prachtig
  3. We luisteren en werken samen

Deze thema’s zijn hieronder uitgewerkt. Niet in ellenlange lijstjes met wensen en ambities, maar in richting van denken. We geven per thema een korte toelichting gevolgd door een aantal voorbeelden die aansluiten bij dat thema. 

Leidende principes

En de onderwerpen die buiten deze thema’s vallen? Daarvoor gebruiken we onderstaande leidende principes. Dat zijn geen concrete antwoorden op alle vragen, maar vuistregels die richting geven aan wat we doen.

  1. We praten altijd met de betrokken inwoners
  2. De natuur moet er ook beter van worden
  3. De menselijke maat staat voorop

We wensen je veel plezier en inspiratie met het lezen van ons verkiezingsprogramma en gaan graag met je erover in gesprek. Want alleen samen komen we tot oplossingen die leiden tot een leefbare Bommelerwaard waarin iedereen prettig samen kan leven!

GroenLinks Bommelerwaard

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan meedoen

1. Iedereen kan meedoen

GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Iedereen hoort erbij en telt mee; ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of wat je mening is. 

GroenLinks werkt de komende jaren aan het doorbreken van hokjes en aan het versterken  van onze onderlinge banden. We zorgen voor omstandigheden waarin iedereen mee kan doen in de maatschappij, op een manier die voor henzelf fijn is.

2. Klimaatbestendig is prachtig

Klimaatbestendig is prachtig

2. Klimaatbestendig is prachtig

GroenLinks vindt dat we zuinig moeten zijn op onze aarde: we hebben er maar één. Daarom moeten we haar beschermen en goed achterlaten voor onze kinderen. Tegelijkertijd moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering en de afname van biodiversiteit tegengaan die we ook binnen de Bommelerwaard ervaren. 

We zien volop kansen en kijken ernaar uit: niets zo mooi als een klimaatbestendig en biodivers landschap waarin inheemse flora en fauna tot bloei komen.

3. We luisteren en werken samen

We luisteren en werken samen

3. We luisteren en werken samen

Ook de Bommelerwaard staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd zijn mensen het minder vaak met elkaar eens. Daardoor is het moeilijk om het eens te worden met elkaar. Maar juist dán is het belangrijk dat we naar iederéén blijven luisteren. 

Er wordt vaak over mensen gesproken en voor hen besloten. GroenLinks wil het tegenovergestelde: we zoeken oplossingen samen met alle betrokkenen. We betrekken ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid.