Het Nederlandse binnenlands bestuur stuurt door democratische besluiten van de Tweede en de Eerste Kamer op gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 50.000 inwoners. Lokaal blijft de politiek in Maasdriel en in Zaltbommel maar om die hete brij heen dansen. Louter en Rijnconsult deden een bestuurskrachtonderzoek. ‘Er is een politiek-bestuurlijke reset nodig en kies uiteindelijk toch voor opschaling’ is de kortste samenvatting van het onderzoek.

“ ‘Oké’, zegt GroenLinks, ‘maar dan gaan we vanaf vandaag óók overal pleiten voor zo snel mogelijk één gemeente Bommelerwaard. ”

Wat de onderzoekers opschreven voor Maasdriel zouden ze als ze voor Zaltbommel zo’n onderzoek zouden doen bijna één op één ook op kunnen schrijven. Iedereen die er goed naar kijkt ziet ook hoe de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel op elkaar lijken. Zelfs als het om de scheve schaats gaat heeft de Zaltbommelse politiek laten zien niet mooier te zijn dan Maasdriel. ‘De bestuurskracht van Maasdriel is onvoldoende om de taken en opgaven voor de komende periode (10 – 12 jaar) op een adequate manier uit te kunnen voeren’ staat als hoofdconclusie van het rapport. ‘De verschillende onderdelen (de ambtelijke organisatie, het bestuur, de politiek) functioneren daarvoor op bepaalde aspecten onvoldoende en het samenspel tussen bestuur, politieke en ambtelijke top (“het motorblok”) is van onvoldoende kwaliteit. Hierdoor zijn er binnen de gemeente veel haperingen, incident gestuurde acties, mismatches etc.’.

Omdat de politiek in de meest logische samengaan-partner Zaltbommel (ook iets dat Louter en Rijnconsult aangeven!) niet wil samengaan moet Maasdriel zich de eerstkomende jaren nog zelf als een Baron von Münchhausen uit dit moeras trekken. Op termijn ontkomt de gemeente niet aan opschalen; als de politiek in Zaltbommel onwillig blijft, dan moet er aan veel complexere opties met Rivierenland of zelfs met Den Bosch gewerkt gaan worden volgens de onderzoekers.

‘Ja, tot er één gemeente Bommelerwaard gevormd wordt moeten we er het beste van maken!’ In zoverre kan GroenLinks meegaan met de aanbevelingen van Louter en Rijnconsult. Maar uiteindelijk lukt het als zelfstandige gemeenten niet om op orde te komen; we weten dat Münchhausen gedoemd is om op te moeten geven. Dat geldt voor Maasdriel én voor Zaltbommel. Daarom wil GroenLinks ook vanaf vandaag opnieuw (GroenLinks bepleitte al één gemeente Bommelerwaard in 1998) op alle niveaus gaan lobbyen voor het inzicht dat hoe sneller er één gemeente Bommelerwaard komt, hoe sneller de inwoners van de Bommelerwaard een adequater toegesneden (vast nog geen perfect) gemeentebestuur krijgen. Hoe sneller de energie daarop gericht kan worden, hoe minder inzet van mensen en van middelen er verloren gaan aan iets dat toch geen toekomst heeft.