“ Samen zijn wij de afdeling GroenLinks Bommelerwaard. Doe je ook mee? ”

Onze afdeling is continu in beweging. Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Talentenscouts

Wil je helpen om de gemeente Zaltbommel en Maasdriel groener en socialer te maken, maar heb je zelf geen ambitie om de gemeenteraad in te gaan? Word dan talentenscout!

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daar willen we met een sterke en talentvolle kandidatenlijst aan meedoen. Help mee om de talenten in de Bommelerwaard op te sporen.  Geef je via een mail aan bommelerwaard@groenlinks.nl op voor de gratis training Scouting, die het bestuur in het voorjaar van 2021 organiseert.

Kandidaat raadsleden

Wil jij je inzetten voor een groenere en socialere gemeente Zaltbommel of Maasdriel? Wil je echt invloed hebben? Dan is raadslidmaatschap misschien iets voor jou. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat zoiets precies inhoudt. 

Neem contact op met het bestuur en vraag het informatiepakket aan.

Liever doen dan lezen? Geef je dan vrijblijvend op voor de GroenLinks oriëntatiedag raadsleden op zaterdag 17 april. Meer info via bommelerwaard@groenlinks.nl 

Leden voor de programmacommissie

De basis voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is ons verkiezingsprogramma. Daarmee maken we duidelijk wat wij belangrijk vinden en hoe we dat voor elkaar willen boksen. Wij schrijven één verkiezingsprogramma voor de hele Bommelerwaard; voor Zaltbommel en Maasdriel samen.

Wil jij jouw expertise op één of meerdere terreinen inzetten, geef je dan op voor de programmacommissie. Op basis van ons eerdere programma, een door het landelijk bureau aangereikt raamwerk en natuurlijk input van onze lokale achterban, komen we tot een groen en sociaal programma. De globale planning is als volgt:

  • Maart-augustus 2021: schrijven aan het concept verkiezingsprogramma
  • September-november 2021: bespreken en aanpassen concept verkiezingsprogramma samen met achterban
  • November 2021: vaststelling definitief verkiezingsprogramma door de algemene ledenvergadering

Neem contact op met het bestuur als je interesse hebt en mail naar bommelerwaard@groenlinks.nl 

Leden voor de kandidatencommissie

Ons ambitie is om een lijst samen te stellen waar niemand om heen kan. Een lijst met diverse en ambitieuze kandidaten die passen in het kandidaatprofiel dat wij voor ogen hebben.

De kandidatencommissie voert sollicatiegesprekken met alle geïnteresseerden die zich opgeven voor een plek op de lijst. Op basis van die gesprekken brengt de kandidatencommissie een advies uit aan de algemene ledenvergadering in november 2021. De planning is om in het najaar van 2021 gesprekken te voeren. Wij beogen een zo divers mogelijke samenstelling van de commissie.

Neem contact op met het bestuur als je interesse hebt en mail naar bommelerwaard@groenlinks.nl 

Vrijwilligers

Lokale politiek is veel meer dan de gemeenteraad. We werken samen aan de groei van een positieve progressieve beweging in de Bommelerwaard. We organiseren (online) bijeenkomsten, gaan met elkaar en onze omgeving in gesprek.

GroenLinks staat voor een cultuur waarin iedereen zich welkom en thuis voelt, met oprechte aandacht voor elkaar. We erkennen en waarderen ieders unieke achtergrond en we werken samen om de  Bommelerwaard groener, eerlijker en inclusiever te maken. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. 

We vragen in ieder geval aan je dat je:

  • verantwoordelijkheid en initiatief neemt;
  • betrouwbaar en integer bent;
  • gericht bent op samenwerking;
  • een pro-actieve, flexibele en dienstverlenende instelling hebt;
  • lid bent van GroenLinks of affiniteit hebt met de ideeën van de partij.

Neem contact op met het bestuur als je interesse hebt en mail naar bommelerwaard@groenlinks.nl