“ Fatsoenlijk bestuur begint bij respect voor afspraken! ”

Al vanaf de oprichting actief in de steunfractie van GroenLinks. Vanaf 2006, raadslid in de gemeente Maasdriel. Gemotiveerd om bestuur en politiek voor de burger te verbeteren, onder andere door in te zetten op één gemeente Bommelerwaard.

Voortdurend zoekend hoe duurzame ontwikkeling in onze regio concreet gemaakt kan worden. Door duurzamer te bouwen, door in te zetten op veel meer toepassen van zonne-energie, …… . En op ruimtelijke ontwikkeling die ons rivieren- en polderlandschap respecteert als cultuurhistorische waarde en de groene leefruimte die we nodig hebben om (op) te ademen in onze economie-gerichte samenleving anno 2014.

Kees is geboren in Rossum; boerenzoon op een ruilverkavelingsboerderij jaren ’50-‘60
Middelbare school  op scholengemeenschap Buijs Ballot in Zaltbommel.
Na studie Tuinbouw aan de Landbouwhogeschool  (nu Wageningen Universiteit)  15 jaar gewerkt bij de agrarische lerarenopleiding van de Stoas Hogeschool. Dat was in Den Bosch, en zodoende weer in de Bommelerwaard terug gekomen.
Getrouwd, gezin met 4 zonen.
Actief voor o.a. St. Dorp en Landschap Bommelerwaard en de Protestantse Gemeente Rossum – Hurwenen.

Sinds 2002 werkend als beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid. Eerst bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; vanaf 2010 voor het Ministerie van Economische Zaken. Bij de Directie Regionale Zaken, later Regio en Ruimtelijke Economie. Met een focus op de tuinbouw in Nederland en steeds gericht op bestuurlijk samenwerken tussen de verschillende overheden (Rijk, provincies en gemeenten) die betrokken zijn bij de greenports (de tuinbouwclustergebieden in Nederland). Om op die manier de ruimtelijke ontwikkeling, de verduurzaming en het innoverend vermogen van de tuinbouwsector te stimuleren. Luisteren, praten en schrijven. Bijdragen aan beleidsbrieven van de bewindslieden èn aan de uitwerking daarvan in concrete projecten in de regio. Door goede afspraken te maken wie wat doet.
Vanaf februari 2014 binnen het Ministerie van Economische Zaken werkend bij de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit. Nog steeds met diezelfde  insteek werkend, maar nu meer landbouw-breed voor de bedrijfsfinancierings-ondersteunende instrumenten van de overheid.

Commissie Ruimte, specialisme RO

  • RO, glastuinbouw
  • Integriteit en bestuurllijke vernieuwing