KASSEN
KASSEN

PROVINCIAAL PLAN GLASTUINBOUW WEER UITGESTELD

Sinds 1998 wordt er gepraat met overheid, inwoners en ondernemers over plaats, grootte en wenselijkheid van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Na 15 jaar werd op het laatst ernstige druk uitgeoefend op de politiek in de Gelderse Staten. Dit om de voorwaarden voor ondernemers nog verder op te rekken. Vele vele tonnen in euro's verder gaan we opnieuw praten over inpassing van bedrijven ( 4-10 Ha)

 In de media was er de nodige aandacht  (Brabants Dagblad) voor. Is er in het Dagelijks Bestuur van de Provincie Gelderland door de  Gedeputeerden hard gevochten om een beslissing die de lokale gemeenteraadsverkiezingen zouden beinvloeden. Waren de knieen niet zo sterk?  Het ooit geintroduceerde Regionaal Plan Bommelerwaard maakte duidelijk dat onder het doekje van gebiedsvisie de glastuinbouw ruim baan moest krijgen. Enkelingen maakten bezwaar en kregen terecht gelijk. In Maasdriel knokte GL voor  het schrappen van verspreide glasconcentraties en nam uiteindelijk de raad dit standpunt over. Voor GroenLinks is duurzaamheid het uitgangspunt.