De gemeente zorgt ervoor dat verenigingen zichtbaar zijn en ondersteunt initiatieven waar nodig; zowel financieel als organisatorisch. GroenLinks wil dat de eigenheid van de kernen in onze gemeenten wordt versterkt door goede voorzieningen en een rijk verenigingsleven.

Daarnaast werkt de gemeente samen met anderen om ook mensen die wat ‘verder weg staan’ te betrekken. Immers, sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van onze samenleving.

Verbinding met zorg

GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleren we projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur. 

GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur door het (financieel) aanmoedigen van projecten als dansen met Parkinsonpatiënten, muziek maken met dementerenden, kunstprojecten met GGZ-cliënten of de organisatie van muziek- en theateroptredens in instellingen en huizen voor ouderen. Hierbij speelt ook de samenwerking met bibliotheken een belangrijke rol. 
 

---------

Foto van Bruno Justo Pego via Unsplash