Binnen de bebouwde kom streeft GroenLinks naar goed georganiseerd, gifvrij groenonderhoud en aanplant van biologische gekweekt groen en (fruit)bomen waar mogelijk. De groene zones kunnen worden verbonden door ecolinten (bijenlinten) en faunagoten.