GroenLinks wil dat iedereen een eerlijke kans heeft om mee te doen. In de Bommelerwaard speelt laaggeletterdheid nog een grote rol. Naast laagdrempelige toegang tot taalonderwijs, vindt GroenLinks dat brieven en formulieren van (boven)gemeentelijke instellingen leesbaar moeten zijn voor zoveel mogelijk mensen. 

Alle inwoners krijgen toegang tot internet en worden als zij dat nodig hebben praktisch ondersteund in het gebruik maken van de digitale wereld. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. Indien nodig is er eenvoudige en op vertrouwen gebaseerde financiële ondersteuning bij de aanschaf van digitale middelen zoals een laptop of tablet.

Sociaal contact

GroenLinks wil dat ieder kind gemakkelijker toegang krijgt tot een budget voor sport en cultuur. De gemeente schept daarmee de juiste voorwaarden zodat iedereen een actief leven kan leiden ongeacht zijn portemonnee. Dit verhoogt het sociaal contact, ontmoeting en verbinding; dat is het fundament van onze samenleving.