Duurzame energie

Om te zorgen dat we in de Bommelerwaard niet langer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen, zijn er al veel stappen gezet. Sinds 2021 staan er grote windmolens langs de A2 en er liggen steeds meer zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. 

GroenLinks heeft forse ambities op dit gebied: de Bommelerwaard moet binnen twee raadsperiodes (8 jaar) volledig zelf kunnen voorzien in haar energiebehoefte. We zien volop kansen en kijken ernaar uit: niets zo mooi als een klimaatbestendig en biodivers landschap waarin inheemse flora en fauna tot bloei komen.

In de Bommelerwaard staan nog veel bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen op het dak. De gemeente stelt iemand aan om proactief langs te gaan bij bedrijven. Samen met hen stellen ze een plan op waarin vastgelegd wordt hoe het dak wordt omgebouwd tot bron van zonne-energie. Bij nieuwe bouwvergunningen worden zonnepanelen op het dak verplicht. 

GroenLinks wil dat er in het buitengebied ruimte is voor natuur. Landbouwgrond kan ook op een slimme manier gebruikt worden voor energieopwekking door het plaatsen van kleine windmolens en groene zonneweides.

Lokaal energiebedrijf

In de regio Rivierenland wordt al veel samengewerkt om meer duurzame energie lokaal te produceren. Wij juichen burgerinitiatieven zoals Coöperatie Bommelerwaar toe. Zij zorgen voor de juiste richting om ook in de Bommelerwaard verder te bouwen aan verduurzaming. GroenLinks wil dat er een lokaal energiebedrijf opgericht wordt zodat zowel de kosten als de inkomsten van lokale opwekking van energie gedeeld worden met alle inwoners. Hiervoor kan het initiatief van de gemeente komen of kan de gemeente samenwerken met andere partijen. 

 

Energietransitie

De energietransitie bestaat voor de Bommelerwaard uit twee onderdelen: minder energie gebruiken en zorgen dat de energie die dan nog nodig is duurzaam wordt opgewekt. Dit heeft grote gevolgen voor inwoners en ondernemers in de Bommelerwaard.

GroenLinks wil dat de gemeente inwoners helpt bij het isoleren van hun huizen en gebruik van schone energie. De gemeente zorgt ervoor dat dit voor iedereen makkelijk wordt zonder dat inwoners veel geld kwijt zijn. Om dit te bekostigen kan de gemeente ofwel bezuinigen op andere posten of belastingmaatregelen treffen voor grote bedrijven die niet energiezuinig ondernemen.