Daarnaast biedt samenvoegen meer ruimte voor kennisontwikkeling en expertise bij ondersteunende ambtenaren. Daardoor blijven ze langer bij onze gemeente werken. Ook staan we als één gemeente sterker richting de provincie en de uitvoerders van gemeenschappelijke regelingen (zoals AVRI, GGD en Werkzaak). We blijven daarbij investeren in een goede samenwerking met de gemeenteraden in de regio Rivierenland, om te voorkomen dat er bestuurlijke afspraken worden gemaakt waarbij bewoners niet betrokken zijn.

ZEGGENSCHAP VOOR KERNEN EN WIJKEN

Het samenbrengen van Maasdriel en Zaltbommel in één gemeente Bommelerwaard gaat voor ons samen met meer zeggenschap naar de kernen, wijken en dorpen. Elk dorp binnen onze gemeenten heeft zijn eigen eigenheid, en die willen we graag behouden. 

Om de kernen te versterken komt er in elke kern een aanspreekpunt voor hulp met praktische zaken waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld een dorpsconciërge in een dorpshuis zijn. De precieze invulling per kern is maatwerk. Samen met inwoners, professionals uit het sociale domein en de bestaande wijk- en dorpsraden wordt gekeken hoe de gemeente het beste kan helpen. Op deze manier blijven de dorpen levendig en blijven mensen betrokken bij onze prachtige, fijne Bommelerwaard.