De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van de huisvesting deze groep nieuwkomers. Ons uitgangspunt is dat alle inwoners van de Bommelerwaard een gezonde, veilige woonomgeving zonder overlast verdienen. Ook arbeidsmigranten zijn volwaardige inwoners van de Bommelerwaard die hier dus recht op hebben. Huisvesting van arbeidsmigranten op het erf van de werkgever-ondernemer is ongewenst en kan alleen onder zeer strikte voorwaarden plaatsvinden. Zulke voorwaarden staan ook in het Beleid huisvesting arbeidsmigranten van de gemeente Zaltbommel. Dit raadsbreed gedragen beleid is er mede op initiatief van GroenLinks in 2019 gekomen. 

Om arbeidsmigranten kans te bieden volwaardig mee te laten doen aan onze maatschappij is het belangrijk dat zij voor hun woning niet afhankelijk zijn van hun werkgever. In gevallen van onvoldoende (tijdelijke) woongelegenheid voor deze groep binnen het bestaande woningaanbod in onze gemeenten, steunt GroenLinks initiatieven voor 'geconcentreerde' huisvesting. Hierbij wonen meerdere arbeidsmigranten op één (tijdelijke) plaats waarbij de verhuurder onafhankelijk is van hun werkgever.

ARBEIDS-MIGRANTEN ZIJN VOLWAARDIGE INWONERS