JEUGDZORG, WMO en AWBZ IN DE RAADSCOMMISSIE – nu weten we hoe ’t gaat vanaf 2015?

Nee, nog niet dus!
Op dinsdag 8 april besprak de raadscommissie het B&W-voorstel om met de andere gemeenten in Regio Rivierenland samen ‘zorg in te gaan kopen’. Zodat als de gemeenten daarvoor per 1 januari verantwoordelijk worden de zorgtaken geregeld zijn. Nou vinden de grote kortingen in enkele stappen plaats. Dus vanaf 1 januari kunnen de zorgaanbieders (zoals in onze regio bijv. STMR en Bureau Jeugdzorg Gelderland) betaald door de gemeenten nog min of meer hetzelfde werken als nu. Maar binnen twee jaar moet het echt anders en goedkoper. 

Maar veel  meer dan ‘we gaan werken met wijkteams’ (de 1e lijn - en een wijk is circa 12.000 inwoners) wordt daarover nog niet verteld. Die moeten ervoor gaan zorgen dat zorgcliënten minder vaak naar de gespecialiseerde 2e lijns zorg doorverwezen hoeven te worden. Toch wil het college van de gemeenteraad mandaat om allerlei organisatorische dingen met de regio te gaan regelen.

GroenLinks heeft in de commissie gevraagd: vertel ons nu eerst eens hoe de zorg verandert voor de clienten. Schets dat aan de hand van een aantal realistische voorbeelden: hoe wordt een cliënt nu benaderd en geholpen en hoe is de gedachte dat ’t vanaf 2017 gaat? Is de verwachting dan ook reëel, dat de cliënten goed geholpen worden en dat de duurdere 2elijns zorg minder vaak nodig is. En dat wat we nu gaan besluiten over de organisatie van het geheel dus goed is.

‘Ja, dat het is ook de bedoeling dat we dit in het vervolgtraject ook gaan uitwerken’ kregen we als reactie. Mooi, denk en we dan. Volgens ons moeten we die beelden al hebben om te weten of we de goede organisatie-besluiten nemen. GroenLinks gaat dus een gewijzigd raadsbesluit (“amendement”) voorstellen: college, werk het nu eerst maar uit en leg dan die uitwerkingsvoorstellen maar weer aan de gemeenteraad voor.

De commissievergadering hierover zien: http://raad.maasdriel.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving-en-Financien/2014/8-april/19:30/Sturing-en-bekosting-Jeugdzorg-en-Wmo-AWBZ-lokaal-en-regionaal-met-informatieronde